Mai Thảo

 

 

 

 

Tiểu sử

Tác phẩm:

Mưa núi

Chuyến tàu trên sông Hồng

Ta thấy hình ta những miếu đền

Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời

Sống chỉ một lần hoặc bản khác: Sống chỉ một lần

Ôm đàn tới giữa đời

Khi mùa mưa tới

Những bài viết khác

Đọc và Nghe Mai Thảo nói chuyện với Thụy Khuê và Thụy Khuê nói về Mai Thảo, Sáng Tạo

Viết về Mai Thảo


Vietnam Arts & Culture