Mục lục

Bản chúc thư trên ngọn đỉnh trời
Luân
Tiếng cười trên ấy
Người điên dưới chân sườn Tam Đảo
Buổi trình diễn cuối cùng
Người đàn bà trong vòng đai trắng
Trong rạp chiếu bóng
Bên kia cồn cát
Buổi sáng và ngọn suối
Vết hằn trên da