Mục lục

Chuyến tàu trên sông Hồng
Vầng trăng thơ ấu
Chấp một tay
Người cha và người con
Lên mười
Người thầy học cũ
Người điên dưới chân sườn Tam Đảo
Những tấm hình của chị Thời
Những vì sao thứ nhất