Mai Thảo

 

 

 

 

 

Chuyến tàu trên sông Hồng

 

 

 

 

 

Tuổi Ngọc

1959