Mục lục


Lời vào tập
Đêm giã từ Hà Nội
Nhà mới
Mưa núi
Một chiều qua Cửu Long
Chiếc xe hàng cũ
Tháng giêng cỏ non
Người bạn đường
Giai đoạn chị Định
Đêm tân hôn