bộ đồ cũ mặc

tặng Võ Phiến

 

Đi vắng từ xa trở lại nhà
Bộ đồ cũ mặc, ấm trà pha
Tựa lưng vào vách tường thân thuộc
Trong cõi riêng buồn thấy lại ta

© Copyright Mai Thảo