cỏ sớm

Cỏ dạt dào vui đẫm nước phun
Ngồi bên ta cũng vui lòng
Dẫu lòng đã lạnh thôi dào dạt
Thì cũng vui vì buổi sáng chung
 

© Copyright Mai Thảo