đợi bạn

Nửa khuya đợi bạn từ xa xôi
Cả mở cầu thang để sáng đèn
Bạn tới lúc nào không biết nữa
Mưa thả đều trên giấc ngủ đen
 

© Copyright Mai Thảo