Mục lục

Bờ cõi khởi đầu
cục đất
thừa
ý thức
trên loài người cách biệt
cành
không tiếng
ta thấy hình ta những miếu đền
nơi ta đang ở
năm thứ mười
tháng chạp
tín hiệu
thằng viết mướn
em đã hoang đường từ cổ đại
chuyến
trừ tịch
lẻ một
có lúc
rừng Doãn Quốc Sỹ
đợi bạn
cỏ sớm
hai cỏ
viết văn trở lại
mừng tuổi
cuối năm
tinh tướng
chín cửa
nghe đất
quá khứ
tìm biển
một mình
công việc
dỗ bệnh
sáu mốt
trên bus
về Virginia
thung lũng hoa vàng San Jose
park
Santa Ana Winds
chờ đợi nghìn năm
trước tượng
quê nhà
mỗi ngày một
gọi thức
quà tặng
nghìn trượng
chân dung
tả ngạn
đi và ở
đi cùng
điểm tâm
ngũ tạng
mưa đêm
cõi bờ
chân mới
cái quần rất cũ
thuỷ tận
thớ gân
còn động
đảo trưa
cúi đầu
tin xuân
chỗ ấy
đứng lên
không hiểu
tiếng động đầu ngày
trưa và người
trăng đảo
ở trại
lộ trình
trước nhà Cao Lĩnh
nửa đường
tiểu phiến
hỏi mình giữa biển
chỗ đặt
ảo thuật
nhớ Vũ
trưa vui
hai năm ẩn lánh
mộ thuyền
thơ say trên máy bay
lưới
Pulau Besar
mừng tuổi mình
rừng câm
thơ xa
áo quỷ
Manhattan
Los Angeles
nở muộn
bình nguyên
bộ đồ cũ mặc