Phụ bản của Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Nguyên Khai.

Bìa Trần Cao Lĩnh.

Văn Khoa xuất bản 1989. In lần thứ nhất.

Tác giả giữ bản quyền.